Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường huyện . Đề nghị Đại biểu sắp xếp tham gia đầy đủ.

tailieu

Liên kết Websitevbdh
logo quochoi
congTTDT cp
mattrantq
LogoTTBDDC
csdlLuatVN
ban do

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo của UBND huyện về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

- Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Năm; và ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ Năm;

- Các báo cáo giải trình những kiến nghị, đề nghị của Thường trực HĐND huyện, ba Ban HĐND huyện qua các đợt khảo sát, giám sát 6 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

       - Báo cáo trả lời những vấn đề đã hứa, tiếp thu tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VI;

Thành viên

Hình ảnh kỳ họp

ĐẠI BIỂU THAM GIA

Số đại biểu HĐND huyện được triệu tập: 40 đại biểu.      (Xem danh sách tại đây)