Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường huyện . Đề nghị Đại biểu sắp xếp tham gia đầy đủ.

tailieu

Liên kết Websitevbdh
logo quochoi
congTTDT cp
mattrantq
LogoTTBDDC
csdlLuatVN
ban do

1. Họ tên: Lê Viết Diện
    + Ngày tháng năm sinh:
    + Đơn vị công tác: Huyện ủy Bù Đăng.
    + Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
    + Hộ khẩu:
    + Trình độ chuyên môn:
    + Trình độ lý luận chính trị:
    + Số điện thoại:

2. Họ tên: Nguyễn Hoàng Giang    
    + Ngày tháng năm sinh: 
    + Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện.
    + Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực.
    + Hộ khẩu: 
    + Trình độ chuyên môn: 
    + Trình độ lý luận chính trị: 
    + Số điện thoại:

3. Họ tên: Bùi Ngọc Hân   
    + Ngày tháng năm sinh: 
    + Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện.
    + Chức vụ: Phó Chủ tịch.
    + Hộ khẩu: 
    + Trình độ chuyên môn: 
    + Trình độ lý luận chính trị: 
    + Số điện thoại:

4. Họ tên: Lê A   
    + Ngày tháng năm sinh: 
    + Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
    + Chức vụ: Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
    + Hộ khẩu: 
    + Trình độ chuyên môn: 
    + Trình độ lý luận chính trị: 
    + Số điện thoại:

5. Họ tên: Điểu Gia Rú

    + Ngày tháng năm sinh: 
    + Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy.
    + Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện, Phó Trưởng Ban  Dân vận Huyện ủy.
    + Hộ khẩu: 
    + Trình độ chuyên môn: 
    + Trình độ lý luận chính trị: 
    + Số điện thoại:

6. Họ tên: Trần Đức Quốc   
    + Ngày tháng năm sinh: 
    + Đơn vị công tác: Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy.
    + Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.
    + Hộ khẩu: 
    + Trình độ chuyên môn: 
    + Trình độ lý luận chính trị: 
    + Số điện thoại:

 

Thành viên

Hình ảnh kỳ họp

ĐẠI BIỂU THAM GIA

Số đại biểu HĐND huyện được triệu tập: 40 đại biểu.      (Xem danh sách tại đây)