Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường huyện . Đề nghị Đại biểu sắp xếp tham gia đầy đủ.

tailieu

Liên kết Websitevbdh
logo quochoi
congTTDT cp
mattrantq
LogoTTBDDC
csdlLuatVN
ban do


     Ngày 04/7/1988, Bù Đăng được tách ra từ huyện Phước Long theo quyết định số 112/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, gồm 7 đơn vị hành chính xã trực thuộc: Đoàn Kết, Minh Hưng, Nghĩa Trung, Thọ Sơn, Đồng Nai, Thống Nhất và Đak Nhau, với khoảng 29.000 dân.
     Ngày 05/12/1991, xã Đức Liễu được thành lập theo quyết định số 628/TCCP của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Nghĩa Trung. Từ thời điểm này huyện Bù Đăng có 8 đơn vị hành chính trực thuộc.
     Ngày 01/8/1994, thị trấn Đức Phong và xã Đăng Hà được thành lập theo Nghị định số 77/CP của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Đoàn Kết và xã Thống Nhất. Như vậy, đến tháng 8/1994, huyện Bù Đăng có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 1 thị trấn. Thời gian này là những ngày tháng bận rộn với bao công việc, dự định về phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, các chính sách xã hội … trong đó quan trọng nhất là công tác tổ chức cán bộ. Ngay sau khi tái lập, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, BCH Đảng bộ huyện đã chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 1989-1994 thành công tốt đẹp với tổng số đại biểu là: 35.
     * Trong đó:    
      - Đại biểu nữ: 04 chiếm (11 %)
      - Đại biểu là đảng viên: 35 chiếm (100 %)
      - Đại biểu người dân tộc thiểu số: 09 chiếm (25 %)
      - Đại biểu công tác tại cơ quan Đảng, đoàn thể: 07 chiếm (20 %)
      - Đại biểu công tác tại cơ quan nhà nước: 26 chiếm (74 %)
     * Trình độ:
      - Cử nhân, Cao cấp lý luận chính trị : 08 chiếm (22,85 %)
      - Trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học: 11 chiếm (31%)

     * Về các chức vụ trong Hội đồng nhân dân:
       - Chủ tịch HĐND:  Ông Bùi Kim Dung
       - Phó chủ tịch HĐND: Ông Trần Hồng Thanh
       - Ủy viên thư ký: Ông Chu Văn Tiệp
       - Ban Pháp chế: 04 thành viên do ông Vũ Thành Biên làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Hiền làm phó ban
       - Ban VH-XH: 05 thành viên do ông Võ Đình Tuyến làm trưởng ban, bà Ngô Thị Nhành làm phó ban
       - Ban KT-NS: 06 thành viên do ông Lương Văn Tuỳ làm trưởng ban, ông Trương Hoài Thanh làm phó ban
       - Ban dân tộc: 08 thành viên do bà Điểu thị Hà Rốt làm trưởng ban, ông Ngô Viết Thực (Ngô Văn Đấu) làm phó ban
     * Thành viên UBND khóa I gồm: 11 thành viên .
       - Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Văn Chia.
       - Các phó chủ tịch: Ông Nguyễn Nam Tiến, ông Trần Ngọc Phú và ông Điểu MRiêng.
     * Một số biến động đại biểu.
       - Ông Chu Văn Tiệp (7/1990 thôi giữ chức vụ Ủy viên thư ký, thôi làm đại biểu HĐND huyện)
       - Ộng Đào Huy Cận (12/1990 thôi làm đại biểu HĐND huyện).
       - Ông Nguyễn Văn Ngoan (12/1990 thôi làm thành viên UBND Huyện).
      - Ông Vũ Thành Biên (3/1991 thôi giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế, thôi làm đại biểu HĐND huyện do chuyển công tác).
     * Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND và thành quả đạt được trong nhiệm kỳ:
      - Giải quyết cơ bản các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh như: thực hiện chính sách hậu phương quân đội; xác nhận và giải quyết chính sách thương binh, liệt sĩ; sưu tầm và qui tụ hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện cứu tế xã hội, nhất là hiện tượng thiếu đói giáp hạt ở một số nơi; ổn định cuộc sống cho vùng kinh tế mới; tổng kết thi đua khen thưởng cho lực lượng vũ trang và các ngành nông nghiệp, công nghiệp; tổ chức đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Đak nhau.

      - Tập trung khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Phát triển sản xuất nông nghiêp, trong đó sản xuất lương thực được coi là nhiệm vụ hàng đầu để cân đối lương thực và ổn định đời sống. Bằng các biện pháp: mở rộng diện tích, khai hoang, phục hóa, tăng vụ, ... đã làm cho diện tích và sản lượng hàng năm tăng lên, sản lượng lương thực qui ra thóc tính đến cuối nhiệm kỳ khoảng 8.000 tấn và bình quân đạt khoảng 150kg/người/năm. Tổng thu ngân sách đạt gần 7 tỷ đồng... Ngoài ra, trong giai đoạn này, trên địa bàn huyện được thụ hưởng các chương trình mục tiêu như: dự án 120, dự án 327 và dự án phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc khó khăn… từ đó góp phần nâng cao đời sống nhân dân, từng bước ổn định và giải quyết tốt hơn các vấn đề về kinh tế - xã hội.
      - Về văn hóa – xã hội: Mở rộng qui mô các trường để tạo điều kiện cho học sinh các cấp đi học. Toàn huyện có 15 trường học với 11.406 em, trong đó có 01 trường cấp II-III tại trung tâm huyện, Trung tâm y tế huyện đã được khởi công xây dựng vào năm 1992 và đưa vào sử dụng với tổng giá trị xây dựng khoảng 2,5 tỷ đồng; công tác dân số, gia đình và trẻ em, chính sách - lao động thương binh và xã hội được quan tâm chỉ đạo… Công tác văn hóa, thông tin từng bước được quan tâm đầu tư. Hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã được củng cố và phát triển…
     Như vậy có thể nói, những khó khăn thách thức của những ngày đầu tái lập đã được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bù Đăng từng bước khắc phục. Những kết quả trên chỉ là bắt đầu và làm tiền đề, động lực để Đảng bộ, nhân dân Bù Đăng đoàn kết, tiếp tục cùng nhau thực hiện tốt phương châm, tư tưởng chỉ đạo “Tăng cường hơn nữa khối đoàn kết toàn dân để đạt được mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giữ vững đoàn kết trong Đảng, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, giữa đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc, giữa đồng bào dân tộc tại chỗ với đồng bào dân tộc mới đến lập nghiệp” nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng./.

Thành viên

Hình ảnh kỳ họp

ĐẠI BIỂU THAM GIA

Số đại biểu HĐND huyện được triệu tập: 40 đại biểu.      (Xem danh sách tại đây)