Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường huyện . Đề nghị Đại biểu sắp xếp tham gia đầy đủ.

tailieu

Liên kết Websitevbdh
logo quochoi
congTTDT cp
mattrantq
LogoTTBDDC
csdlLuatVN
ban do


Chủ tịch: Nguyễn Văn Chia

NguyenVanChia 

- Năm sinh: 12/1940
- Dân tộc : Kinh        Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Hòa Khánh, Đức Hòa, Long An.
- Kỹ sư Kinh tế; Trung cấp lý luận chính trị
- Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 162, Quốc lộ 14, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày tham gia Cách mạng: 01/1954
- Ngày vào Đảng CSVN: 20/4/1968
- Thành viên UBND huyện khóa: I

Các Phó Chủ tịch:

02. Nguyễn Nam Tiến

NguyenNamTien  - Năm sinh: 1954
- Dân tộc: Kinh.          Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.
- Kỹ sư nông nghiệp; Cử nhân chính trị.
- Phó chủ tịch UBND huyện.
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 4/9, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Ngày vào cơ quan Nhà nước: 20/12/1976.
- Ngày vào Đảng CSVN: 17/7/1981.
- Thành viên UBND huyện khóa: I .

03. Trần Ngọc Phú

TranNgocPhu  - Năm sinh: 1937
- Dân tộc: Kinh       Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Mỹ Lộc, Thái Thụy, Thái Bình
- Cử nhân sư phạm; Cao cấp lý luận chính trị
- Phó chủ tịch UBND huyện đến 4/1994 nghỉ hưu
- Nơi ở hiện nay: Xã Mỹ Lộc, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
- Ngày tham gia Cách mạng: 16/4/1950
- Ngày vào Đảng CSVN: 7/1974
- Thành viên UBND huyện khóa: I 

04. Điểu M'Riêng

DieuMRieng 

- Năm sinh: 1953
- Dân tộc: XTiêng Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Bù Gia Mập, Phước Long, Bình Phước
- Trung cấp lý luận chính trị
- Phó chủ tịch UBND huyện
- Nơi ở hiện nay: Xã Đak Nhau, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày tham gia Cách mạng: 25/5/1972
- Ngày vào Đảng CSVN: 06/4/1975
- Thành viên UBND huyện khóa: I

 

Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

05. Nguyễn Văn Ngoan (Bí danh: Thanh Thủy)

NguyenVanNgoan-Congan 

- Năm sinh: 02/1942
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương
- Cao cấp lý luận chính trị
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện đến 12/1990 chuyển công tác.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, khu 3, TT Thác Mơ, Phước Long, Bình Phước
- Ngày tham gia Cách mạng: 10/02/1960
- Ngày vào Đảng CSVN: 08/3/1965
- Thành viên UBND huyện khóa: I (đến 12/1990)

06. Phạm Đình Luyện

PhamDinhLuyen 

- Năm sinh: 29/12/1954
- Dân tộc: Kinh         Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Bình Thành, Bình Sơn, Quảng Ngãi
- Trung cấp nghiệp vụ An ninh; Trung cấp lý luận chính trị
Trưởng Công an huyện
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 07, Nguyễn Văn Cừ, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày tham gia Cách mạng: 01/1970
- Ngày vào Đảng CSVN: 29/7/1974
- Thành viên UBND huyện khóa: I

 07. Nguyễn Hữu Âu

NguyenHuuAu 

- Năm sinh: 19/8/1935
- Dân tộc: Kinh             Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Quang Hưng, Kiến Xương, Thái Bình
- Trung cấp sư phạm; Trung cấp lý luận chính trị
- Trưởng phòng Nông – Lâm - Thủy
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 272, Quốc lộ 14, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày tham gia Cách mạng: 06/01/1952
- Ngày vào Đảng CSVN: 15/01/1961
- Thành viên UBND huyện khóa: I

08. Đào Huy Cận

DaoHuyCan 

- Năm sinh: 16/4/1952
- Dân tộc : Kinh      Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Đông La, Đông Hưng, Thái Bình
- Trung cấp lý luận chính trị
- Trưởng phòng Tổ chức LĐTB & XH đến 3/1990; Chủ tịch UBND xã Thống Nhất từ 3/1990
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 54, Điểu Ong, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày tham gia Cách mạng: 1970
- Ngày vào Đảng CSVN: 20/11/1974
- Thành viên UBND huyện khóa: I đến 12/1990 thôi làm nhiệm vụ.

 09. Phan Văn Minh

PhanVanMinh 

- Năm sinh: 03/4/1955
- Dân tộc: Kinh              Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
- Cử nhân kinh tế
- Phó trưởng Ban đến 12/1989; Trưởng ban Tài chính – Thương nghiệp huyện từ 01/1990
- Nơi ở hiện nay: Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
- Ngày vào cơ quan Nhà nước: 01/7/1975
- Ngày vào Đảng CSVN: 18/12/1988
- Thành viên UBND huyện khóa: I

 

10. Nguyễn Quang Toản

NguyenQuangToan 

- Năm sinh: 09/12/1959
- Dân tộc: Kinh             Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
- Cử nhân kinh tế
- Trưởng phòng Kế hoạch – Thống kê
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 260, Quốc lộ 14, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày tham gia Cách mạng: 4/1975
- Ngày vào Đảng CSVN: 03/8/1988
- Thành viên UBND huyện khóa: I

11. Tô Kiến Trúc

ToKienTruc 

- Năm sinh: 24/4/1949
- Dân tộc: Kinh              Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Trung cấp Hàng hải; Trung cấp lý luận chính trị
- Chánh thanh tra nhà nước huyện
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 38, Điểu Ong, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày tham gia Cách mạng: 03/7/1968
- Ngày vào Đảng CSVN: 29/9/1969
- Thành viên UBND huyện khóa: I

Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện bầu bổ sung

01. Lê Danh Tởi

LeDanhToi 

- Năm sinh: 20/8/1944
- Dân tộc: Kinh             Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Đông Sơn, Nam Trực, Nam Định
- Cao cấp lý luận chính trị
- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện từ 01/1991
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 159/1 khu 6, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Ngày tham gia Cách mạng: 10/4/1962
- Ngày vào Đảng CSVN: 06/01/1965
- Thành viên UBND huyện khóa: I từ 01/1991.

02. Lương Hận

LuongHan 

- Năm sinh: 17/4/1962
- Dân tộc: Kinh             Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
- Trung cấp Tài chính
- Quyền Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch từ 01/1993
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 05, đường 14 tháng 12, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày vào cơ quan Nhà nước: 6/1980
- Ngày vào Đảng CSVN: 4/8/1989
- Thành viên UBND huyện khóa: I từ 01/1993

03. Trịnh Công Sơn

TrinhCongSon 

- Năm sinh: 03/3/1958
- Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình
- Trung cấp lao động tiền lương; Trung cấp lý luận chính trị
- Trưởng phòng Tổ chức - LĐTB & XH từ 3/1990
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 74, Lê Quý Đôn, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày vào cơ quan Nhà nước: 3/1977
- Ngày vào Đảng CSVN: 03/10/1987
- Thành viên UBND huyện khóa: I từ 01/1993

04. Lê Văn Thu

LeVanThu 

- Năm sinh: 17/4/1957
- Dân tộc: Kinh          Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Tân Điền, Gò Công, Tiền Giang
- Cử nhân Sư phạm; Sơ cấp lý luận chính trị
- Trưởng phòng Giáo dục huyện từ 12/1991
- Nơi ở hiện nay: Xã Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước
- Ngày vào cơ quan Nhà nước: 12/1975
- Ngày vào Đảng CSVN: 21/3/1989
- mThành viên UBND huyện khóa: I từ 01/1993

Ban biên tập

Thành viên

Hình ảnh kỳ họp

ĐẠI BIỂU THAM GIA

Số đại biểu HĐND huyện được triệu tập: 40 đại biểu.      (Xem danh sách tại đây)