Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường huyện . Đề nghị Đại biểu sắp xếp tham gia đầy đủ.

tailieu

Liên kết Websitevbdh
logo quochoi
congTTDT cp
mattrantq
LogoTTBDDC
csdlLuatVN
ban do


01. Đại biểu Nguyễn Hữu Âu.

02. Đại biểu Vũ Thành Biên.

03. Đại biểu Đào Huy Cận.

04. Đại biểu Nguyễn Văn Chia.

05. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Cúc.

06. Đại biểu Điểu Dân B.

07. Đại biểu Bùi Kim Dung.

08. Đại biểu Nguyễn Song Đoàn.

09. Đại biểu Điểu Giá.

10. Đại biểu Nguyễn Văn Hiền.

11. Đại biểu Điểu Khế.

12. Đại biểu Điểu Thị Thanh Liêm.

13. Đại biểu Trần Liên.

14. Đại biểu Điểu Bờ Loong.

15. Đại biểu Điểu Lốp.

16. Đại biểu Huỳnh Văn Lượng.

17. Đại biểu Phan Văn Minh.

18. Đại biểu Ngô Thị Nhành.

19. Đại biểu Trần Ngọc Nhân.

20. Đại biểu Trần Ngọc Phú.

21. Đại biểu MaLy Phước.

22. Đại biểu Điểu Thị Hà Rốt.

23. Đại biểu Điểu M’Riêng.

24. Đại biểu Phan Thanh Sơn.

25. Đại biểu Huỳnh Thanh.

26. Đại biểu Trương Hoài Thanh.

27. Đại biểu Trần Hồng Thanh.

28. Đại biểu Trịnh Đình Thiếu.

29. Đại biểu Ngô Viết Thực (Ngô Văn Đấu).

30. Đại biểu Nguyễn Nam Tiến.

31. Đại biểu Chu Văn Tiệp.

32. Đại biểu Võ Đình Tuyến.

33. Đại biểu Lương Văn Tùy.

34. Đại biểu Nguyễn Quang Toản.

35. Đại biểu Tô Kiến Trúc.

Thành viên

Hình ảnh kỳ họp

ĐẠI BIỂU THAM GIA

Số đại biểu HĐND huyện được triệu tập: 40 đại biểu.      (Xem danh sách tại đây)