Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường huyện . Đề nghị Đại biểu sắp xếp tham gia đầy đủ.

tailieu

Liên kết Websitevbdh
logo quochoi
congTTDT cp
mattrantq
LogoTTBDDC
csdlLuatVN
ban do

 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
NHIỆM KỲ 2016 - 2021
==================

01. Chương trình hành động của ông: Lê A (Xem tại đây)

02. Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị An  (Xem tại đây)

03. Chương trình hành động củabà Phan Tuấn Anh(Xem tại đây) 

04. Chương trình hành động của bà Đặng Thị Vân Anh (Xem tại đây)

05. Chương trình hành động của ông Nguyễn Thanh Bình(Xem tại đây)

06. Chương trình hành động của bà Phạm Thị Hòa Bình(Xem tại đây)

07. Chương trình hành động của ông Điểu Cân (Xem tại đây)

08. Chương trình hành động của ông Lê Công Chi(Xem tại đây)

09. Chương trình hành động của ông : Lê Viết Diện (Xem tại đây)

10. Chương trình hành động của ông: Nguyễn Hoàng Giang(Xem tại đây)

11. Chương trình hành động của bà: Nguyễn Thị Hồng Duyên(Xem tại đây)

12. Chương trình hành động của ông: Đoàn Tấn Đạo (Xem tại đây)

13. Chương trình hành động của ông Trương Tấn Đạt (Xem tại đây)

14. Chương trình hành động của ông: Ngô Văn Đoàn(Xem tại đây)

15. Chương trình hành động của ông: Lê Văn Giang(Xem tại đây)

16. Chương trình hành động của ông: Lê Thanh Hải(Xem tại đây)

17. Chương trình hành động của bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh(Xem tại đây)

18. Chương trình hành động của ông: Bùi Ngọc Hân(Xem tại đây)

19. Chương trình hành động của ông: Lương Hận(Xem tại đây)

20. Chương trình hành động của ông Trần Xuân Hiển(Xem tại đây)

21. Chương trình hành động của Điểu Hiêng (Xem tại đây)

22. Chương trình hành động của bà Trương Thị Hiệp(Xem tại đây)

23. Chương trình hành động của bà Phùng Thị Mỹ Hiệp(Xem tại đây)

24. Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Hoa (Xem tại đây)

25. Chương trình hành động của bà Tô Thị Huế(Xem tại đây)

26. Chương trình hành động của ông: Phạm Minh Huyền(Xem tại đây)

27. Chương trình hành động của bà Phạm Thị Bích Huyền(Xem tại đây)

28. Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Thu Hương (Xem tại đây)

29. Chương trình hành động của bà Đặng Thị Hương (Xem tại đây)

30. Chương trình hành động của ông: Châu Anh Kiệt(Xem tại đây)

31. Chương trình hành động của ông: Điểu Khuê(Xem tại đây)

32. Chương trình hành động của bà: Nguyễn Thị Mỹ Lệ(Xem tại đây)

33. Chương trình hành động của ông: Nguyễn Huy Long (Xem tại đây)

34 Chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Lưu (Xem tại đây)

35 Chương trình hành động của bà Điểu Hà Hồng Lý(Xem tại đây)

36. Chương trình hành động của ông Lê Đức Minh (Xem tại đây)

37 Chương trình hành động của ông Hồ Viết Nam(Xem tại đây)

38. Chương trình hành động của ông Bùi Đại Nam (Xem tại đây)

39. Chương trình hành động của ông Điểu Non(Xem tại đây)

40. Chương trình hành động của ông Triệu Trúc Ngân(Xem tại đây)

41. Chương trình hành động của Đinh Thị Nguyệt (Xem tại đây)

42. Chương trình hành động của bà Lê Thị Nhàn (Xem tại đây)

43. Chương trình hành động của bà Phạm Thị Nhành (Xem tại đây)

44. Chương trình hành động của bà Lê Thị Phương Oanh(Xem tại đây)

45. Chương trình hành động của ông Trần Đức Quốc (Xem tại đây)

46. Chương trình hành động của ông Điểu Gia Rú(Xem tại đây)

47. Chương trình hành động của ông Ma Văn Sáng (Xem tại đây)

48. Chương trình hành động của ông Nguyễn Hồng Sơn(Xem tại đây)

49. Chương trình hành động của ông Nguyễn Mạnh Sỹ (Xem tại đây)

50. Chương trình hành động của ông Nguyễn Đắc Tâm(Xem tại đây)

51. Chương trình hành động của ông Nguyễn Anh Tuấn (Xem tại đây)

52 Chương trình hành động của bà Lại Thị Tuyển (Xem tại đây)

53. Chương trình hành động của bà Nguyễn Sỹ Thanh(Xem tại đây)

54. Chương trình hành động của bà Đinh Thị Thanh(Xem tại đây)

55. Chương trình hành động của ông nguyễn Văn Thanh(Xem tại đây)

56. Chương trình hành động của ông Nguyễn Cảnh Thảo (Xem tại đây)

57. Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm(Xem tại đây)

58. Chương trình hành động của ông Hoàng Văn Thi(Xem tại đây)

59. Chương trình hành động của ông Trần Ngọc Thiện(Xem tại đây)

60. Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy(Xem tại đây)

61. Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Ngọc Trang (Xem tại đây)

62. Chương trình hành động của ông Nguyễn Trì(Xem tại đây)

63. Chương trình hành động của ông Nguyễn Tiến Trọng (Xem tại đây)

64. Chương trình hành động của ông Nguyễn Quốc Trung (Xem tại đây)

65. Chương trình hành động của bà Đặng Thị Thùy Vi(Xem tại đây)

66. Chương trình hành động của ông Lê Văn Xinh(Xem tại đây)

67. Chương trình hành động của bà Võ Thị Yến(Xem tại đây)

Thành viên

Hình ảnh kỳ họp

ĐẠI BIỂU THAM GIA

Số đại biểu HĐND huyện được triệu tập: 40 đại biểu.      (Xem danh sách tại đây)