Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường huyện . Đề nghị Đại biểu sắp xếp tham gia đầy đủ.

tailieu

Liên kết Websitevbdh
logo quochoi
congTTDT cp
mattrantq
LogoTTBDDC
csdlLuatVN
ban do

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban KT-XH khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019;

- Tờ trình của UBND huyện về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình của UBND huyện về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình của UBND huyện về việc quyết tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; 

- Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018;

- Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng khu Dân cư - Thương mại và dịch vụ Bom Bo;

- Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2018;

- Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn năm 2018.

Thành viên

Hình ảnh kỳ họp

ĐẠI BIỂU THAM GIA

Số đại biểu HĐND huyện được triệu tập: 40 đại biểu.      (Xem danh sách tại đây)